1 team tình nguyện nhỏ, thấy vấn đề là ở cầu Long Biên có nhiều túi rác sau khi phóng sinh cá thì buộc luôn tại cầu suốt cả tuần Tết

Hoàng Hoa Trung 09-02-2019
Đây là câu chuyện nhỏ, mà đáng tự hào, tuyên dương. Khi 1 team tình nguyện nhỏ, thấy vấn đề là ở cầu Long BIên có nhiều túi rác sau khi phóng sinh cá thì buộc luôn tại cầu suốt cả tuần Tết. (Nhưng cũng mừng là dân đã … không ném thẳng xuống sông).
Thế là team này đã đi dọn hết đống túi nilon đó.
Thằng ku em này đã tiếp xúc với mình hơn 4 tháng và đang thấm dần cách làm thiện nguyện của mình:
KHI CÓ 1 VẤN ĐỀ TRƯỚC MẶT
1. Nghĩ đơn giản, làm đơn giản
2. Nhưng cần LÀM NGAY để có những kết quả dù nhỏ đầu tiên
3. Sau đó dần dần tìm cách tối ưu hơn cách đã làm, để vấn đề được giải quyết triệt để hơn nữa.
Khi không team nào đi dọn các túi nilon đó => Mình dọn và chụp ảnh, kể câu truyện truyền thông lại, vậy là oki. ? .
Khi tới cả suy nghĩ, cũng hoá thành tư duy tình nguyện, mô hình tình nguyện.Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả