11 Q&A tham khảo về pháp nhân, đối ứng địa phương, quy trình tiền… từ dự án Lùng Thàng 2

Hoàng Hoa Trung 25-08-2020

 

No. Question Suggested Answers
1 Anh Trung làm dự án là dưới pháp nhân gì (cá nhân, NPO, Social Enterprise, …) có license không? Dự án Ánh Sáng Núi Rừng thuộc nhóm tình nguyện Niềm Tin – Thành viên của mạng lưới Trung Tâm Tình Nguyện Quốc Gia – Tw Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Có đầy đủ pháp nhân, giấy tờ về việc tổ chức, kêu gọi, tiếp nhận tài trợ. Trung tâm tương đương tổ chức phi lợi nhuận.
2 Ở trong câu chuyện nói nhiều về bàn ghế, vậy 180 triệu là xây trường thì đã có bàn có ghế chưa?

Câu hỏi rộng hơn: 180 triệu này dùng vào những việc gì, những gì đã đc cover và những gì chưa được cover trong 180?

Công trình gồm: 01 phòng học rộng 40m2, 01 phòng công vụ rộng 14m2; lát nền gạch hoa; lăn sơn toàn bộ nhà; hệ thống của sổ, cửa chính bằng sắt; lợp tôn xốp chống nóng; nhà vệ sinh làm bằng khung sắt và thưng tôn xung quanh, láng nền và bệ ngồi vệ sinh, ống dẫn ra xa không sử dụng bể phốt.

Hiện trong khoản thu chi 180 triệu mới là vật liệu và tiền nhân công xây dựng điểm trường, CHƯA BAO GỒM điều kiện khác như bàn ghế, đồ chơi, sách vở, đồ dùng cá nhân, cột cờ, chuồng gà / vườn rau.

Sau khi xây trường, dự án Nuôi Em – nằm trong hệ sinh thái Từ thiện của anh Hoàng Hoa Trung sẽ nuôi cơm trưa TOÀN BỘ các bé thuộc điểm trường này sau khi xây trường xong, đồng thời là nước sạch, áo ấm, chăn ấm, tủ sách và đồ chơi cũ nếu cần.

Dự toán xây trường

3 Làm thế nào để biết được tiền ủng hộ sẽ được spend như thế nào?
Làm thế nào để chắc chắn là không bị ăn bớt ở giữa?
Dự án ASNR làm việc theo quy trình như sau:

Tiếp nhận thông tin sơ bộ từ PGD, Tỉnh Đoàn:
1. Khảo sát điểm trường: Đi thực tế, trao đổi với chính quyền và người dân địa phương để nắm bắt thực trạng cuộc sống. Tìm hiểu các chính sách nhà nước liên quan tới hỗ trợ giáo dục tại xã/bản.
2. Thiết kế và tìm nhà thầu: Với kinh nghiệm làm việc gần 10 năm tại địa phương và có bản vẽ kĩ thuật, báo giá làm như một mô hình chuẩn kèm báo giá, công thợ và giá vật liệu đi kèm. Do dự án hoặc chính quyền địa phương thực hiện, đảm bảo mức giá hợp lý với nhiều sự tham gia check giá chéo từ các nhà thiết kế, kiến trúc sư tại Hà Nội.

Tại địa phương có sự phối hợp 4 bên: Trường tiếp nhận, Người dân tại bản – già làng trưởng bản, PGD và tỉnh Đoàn cùng đứng ra giám sát công trình. Những bên này hàng ngày có mặt ở công trình để kiểm tra giám sát cho đúng vật liệu được nêu trong hợp đồng.

Bản vẽ công trình được duyệt bởi các bên liên quan: Địa chính, xã, hạ tầng … để đảm bảo an toàn, quỹ đất, tranh chấp …
Khi đi nghiệm thu cũng được thành lập đoàn công tác nghiệp thu có mặt các bên nêu trên để nghiệm thu.

Ở đây chắc chắn về mặt vật liệu đúng giá, đúng mô tả theo hồ sơ. Mọi sự trách nhiệm về an toàn đã được kiểm chứng bởi các bên có trách nhiệm, thẩm quyền. Có kiểm toán độc lập.

Về mặt ăn bớt tiền ở giữa, phía trên là cách team áp dụng để giảm thiểu hoặc ngăn chặn và làm đúng như vậy.
Còn nếu nói 100% không có thì đảm bảo ở Việt Nam chẳng có nơi nào dám cam kết 100% vì nếu người ta đã cố tình làm thì có trời cản. Làm xã hội, vẫn cần có niềm tin.

3. Truyền thông và gây quỹ: thông tin trên Fanpage ASNR, Facebook anh Trung, Momo, đẩm bảo minh bạch trong từng khoản thu trên website từng chiến dịch

4. Xây dựng và bàn giao công trình: ASNR sẽ chuyển khoản cho phía chính quyền 1 nửa số tiền thi công. Sau khi trường hoàn tất xây dựng, chính quyền gửi thư quyết toán và ASNR sẽ kiểm tra lại, sau đó chuyển khoản cho chính quyền số tiền còn lại.

4 Giáo viên trên này là ai? Xây được trường rồi thì điều gì đảm bảo là sẽ có giáo viên đủ để dạy cho các em?
5 Chính quyền địa phương có tham gia/đóng vai trò gì trong quá trình xây trường không? Thường thấy chính quyền địa phương là người phụ trách tìm nhà thầu, giám sát quá trình xây dựng, liên hệ với team ASNR để đảm bảo chất lượng và chi phí phát sinh
Phòng GD-ĐT huyện Điện Biên Đông phối hợp với UBND xã chịu trách nhiệm về mặt bằng.
6 Số tiền đóng góp sẽ được chuyển về cho ai? Sử dụng như thế nào? Chuyển về cho Trung tâm Tình Nguyện Quốc Gia – TW Đoàn TNCS HCM điều phối về Tỉnh Đoàn – Đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng – có kiểm toán.
7 Vì sao bên phía anh HHT không đăng ký dự án dưới 1 tổ chức phi lợi nhuận? Vì không cần thiết. Phát sinh rất nhiều chi phí cố định mà team hoạt động theo hình thức tình nguyện tự phát suốt 17 năm nay đơn giản, vẫn hiệu quả và minh bạch được. Nếu cần thêm về pháp nhân, đã có TNQG nên việc đăng kí thành tổ chức là không cần thiết lại phát sinh rất nhiều chi phí.
8 Làm sao để track được số tiền quyên góp được dùng cho những việc nào? 100% dùng cho việc xây trường và có hoá đơn cụ thể: mua vật liệu, công thợ …
9 Nếu mình over 180mil thì số tiền đi đâu Chỉ nhận đúng, Over không tiếp nhận hoặc thoả thuận dùng vào việc gì cụ thể: Hỗ trợ thêm cho điểm trường đó.
10 Nhà thầu là ai? Ai phụ trách liên hệ?
Nhỡ nhà thầu xây quá chi phí thì chuyện gì xảy ra?
Ai thiết kế công trình?
Nhà thầu sẽ được cung cấp khi hoàn thiện giấy tờ liên quan tới thoả thuận hợp tác, tài trợ. VVC – Trung tâm tình nguyện Quốc Gia, tỉnh Đoàn Điện Biên và phía Ánh Sáng Núi Rừng phụ trách việc này, quá chi phí thì bên nhà thầu chịu trách nhiệm. Số tiền trên sẽ không bị phát sinh bất kì chi phí gì khác. Trừ trường hợp bất khả kháng, phía Ánh sáng NÚi Rừng sẽ phụ trách con số phát sinh.

Thiết kế công trình đã có form mẫu, mô hình mẫu được xác nhận bởi các bên có thẩm quyền, phù hợp với khí hậu, thời tiết địa phương và cả các yếu tố đảm bảo về giáo dục của PGD.

11 Tính pháp lý của dự án này? UBND xã/Phòng GD-DT có giấy tờ gì chứng minh cho phép ASNR xây trường? Có giấy xác nhận từ PGD và UBND Xã cho dự án Ánh sáng núi rừng thực hiện phối hợp cùng tỉnh Đoàn và SEO-V đứng ra gây quỹ chính thức.

English

Light Mountain Forest Project volunteer group Faith – Members of the network of National Volunteer Center – Ho Chi Minh Youth Union. Has full legal persons and papers about the organization, call, receive funding. Center equivalent non-profit organization.
Works include 01 classrooms 40m2, 14m2 01 wide service departments; Paving brick flower; paint roller entire house; systems of windows, doors made of iron; corrugated porous heat-resistant; toilet made of corrugated iron frame and barrels around, screed and toilet seat, duct away unused septic tank.

In revenues and expenditures of 180 million new materials and for labor for construction of schools, not including other conditions such as furniture, toys, books, toiletries, flagpole, coop / vegetable garden.

After building the project Raising Em – within ecosystems Charity of Hoang Hoa Trung will feed lunch ENTIRE infants of the School after building the school is finished, and the clean water, warm clothes, blankets warm, bookcases and old toys if needed.

Estimated construction field

Project ASNR work process is as follows:

Receiving preliminary information from PGD, the Provincial Delegation:
1. Survey School: Go practice, swap with the government and local people to grasp the reality of life. Find out the state policy related to support education at communes / copies.
2. Design and finding contractors: With experience working nearly 10 years in local and technical drawings, quotes do as a standard model to add quotes, the mechanic and the material cost associated with it. Due to the project or local government implemented, ensure reasonable prices with lots of participation check cross from designers, architects in Hanoi.

Local coordination 4 sides: The receipt, people in the – the community leaders, PGD and provincial teams stand out construction supervision. These parties are present daily at work to check for proper monitoring of materials referred to in the contract.

Construction drawings approved by the stakeholders: Cadastre, social, infrastructure … to ensure safety, land disputes …
When going over test well established working groups are present now collected above parties for acceptance.

Here surely correct in materials prices, properly described by the record. All the responsibility for the safety proven by the parties responsible, competent. Having an independent audit.

On a steal money in the middle, above is the way the team applied to minimize or prevent and rightly so.
If say 100% no guarantee in Vietnam then there was nowhere dare commit 100% because if people deliberately do it with sun block. Do society, still need to have faith.

3. Communication and Fundraising: information on ASNR Fanpage, Facebook Trung, Momo, to ensure transparency in all revenues available each campaign

4. Construction and delivery of the works: ASNR will transfer to the government first half of the construction. After the completion of the construction, administration and ASNR mailing settlement checks again, then transfer to the government the remaining amount.

#VALUE!
Often see local government is in charge of finding the contractor and supervising the construction process, contact ASNR team to ensure the quality and costs incurred
Education room Dien Bien Dong district in collaboration with the CPC responsible for the premises.
Switch back to the National Volunteer Center – Vietnam Youth Union of Provincial Coordination Division – Unit responsible for construction – with the audit.
Because unnecessary. Incurred a lot of fixed costs which teams operate in the form of spontaneous volunteer for 17 years now simple, efficient and transparent still is. If you need more of a legal entity, has TNQG should be registered into the organization is not required to generate a lot of costs.
100% for the construction of schools and specific invoices, purchases materials and craftsmen …
Just get right, not receiving Over or agreement on what specific uses: Support add the point that school.
The contractor will be provided when completing paperwork related to cooperative agreements, grants. VVC – National Volunteer Center, Doan Dien Bien province and the Light Mountain Forests in charge of this process costs the contractor responsible. The money will not be any costs incurred else. Except in cases of force majeure, the light will charge jungle figures arise.

Design works have sample forms, sample model is confirmed by the competent authorities, in line with climate, local weather and the elements ensuring education of PGD.

Having certificates from PGD and Social Committee for the project implementation mountains Lighting in cooperation with the provincial delegation and SEO-V stands out official fundraising.

 
Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả