2 ngày gây quỹ 70 triệu! Đó là cập nhật điểm trường do 6 thành viên 30Under30 Forbes Việt Nam đứng ra gây quỹ.

Hoàng Hoa Trung 06-01-2022
Điểm Trường số 34 được 6 gương mặt 30 Under 30 Forbes 2020 này nhận đứng ra gây quỹ, vừa nhận được tin đã chạm mốc 70 triệu/280 triệu. ??
Từ suy nghĩ: Phải lọt top 30 Under 30 vì chắc… tụi này có tiền và quan hệ giúp xây trường, thậm chí nhiều công ty sẽ tìm tới vì tệp này là công ty, kinh doanh rất nhiều.
Tới hành động: Không ngại ngần kết bạn, trò chuyện, inbox và RỦ RÊ đi xây trường và nhận được cái gật đầu…chỉ cách nhau cái… MỒM, Gào ầm lên XÂY TRƯỜNG ĐI XÂY TRƯỜNG ĐI, thế là chúng nó gật thật, đáng yêu dã cả man ??
Tuyên bố: ĐỘNG THỔ ĐIỂM TRƯỜNG NẬM KHUM trong tháng 2 nhá!!! ?
Tốp 6 người 30 Under 30 vào… rọ dụ dỗ xây trường của tớ đã chốt được điểm trường, chuẩn bị…bung. Mục tiêu 30 under 30 mùa 2020 gây quỹ được 2 cái trường cho nó… vui!!!
Bên cạnh đó, gần như điểm Huổi Anh đã đủ, chuẩn bị điểm tiếp theo ???Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả