60,000,000 VND cho 6 bộ năng lượng gió mặt trời nữa tại Mường Nhé

Duansucmanh2000 31-08-2021
Vỗ tay vỗ tay
Sáng mở email thấy báo đã có 60,000,000 VND cho 6 bộ năng lượng gió mặt trời nữa tại Mường Nhé.
Tới năm 2020 rồi mà 1/3 số điểm trường trên 3 huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên Đông. Tổng gần 700 điểm bản như vậy tầm hơn 200 điểm bản chưa có điện ….haizzz
Từng bước từng bước giúp thầy cô sinh hoạt tốt hơn vậy.
Dự án Được Dạy – Lắp năng lượng gió mặt trời cho thầy cô, biến thành trạm sạc điện thoại cho cả bản vẫn đang gây quỹ lẻ tại: http://duocday.nuoiem.com ạ!
Chúc mừng

PGD Mường Nhé
Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả