Ánh sáng núi rừng số 5 – Đài TH Hà Nội – Cầu nối yêu thương – Tập 1

Tư liệu này có nhiều cảnh nhà dân, trường tạm tới không thể ngờ đó là nhà hay cái lán dành cho bò cho trâu 🙂.
Hành trình hơn 11 năm lên núi 😃
Ánh sáng núi rừng số 5 - Đài TH Hà Nội - Cầu nối yêu thương - Tập 1
YOUTUBE.COM
Ánh sáng núi rừng số 5 – Đài TH Hà Nội – Cầu nối yêu thương – Tập 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *