Ánh sáng núi rừng số 5 – Đài TH Hà Nội – Cầu nối yêu thương – Tập 1

Hoàng Hoa Trung 10-09-2021

Tư liệu này có nhiều cảnh nhà dân, trường tạm tới không thể ngờ đó là nhà hay cái lán dành cho bò cho trâu
ành trình hơn 11 năm lên núi