Bản Nậm Đích, Hoàn công

Hoàng Hoa Trung 26-12-2019
ĐỐN TIM, ÔI GIỜI ƠI LÀ GIỜI ƠI
TRƯỜNG GÌ MÀ CUTE ĐÁNG YÊU THẾ NÀYYYY!
Dự án 21, Bản Nậm Đích, Hoàn Công!
Ảnh 26/12/2019
Khỏi khánh thành = )) Các con cứ học điiiiiii ??????Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả