BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 10: BÌNH LỌC GỐM

Duansucmanh2000 01-07-2021
Vận chuyển MIỄN PHÍ 100 bình lọc + 62 lõi gốm + 18 vòi + 1 thùng nhựa lên Điện Biên
Đã cập bến đầy đủ, các thầy cô tại các điểm trường của 3 huyện đã nhận bình lọc, đợi các bé đi học sẽ chính thức đưa vào sử dung.
Cảm ơn vận chuyển Viettelpost, cảm ơn bình lọc gốm Swaft và không thể quên lời cảm ơn đến các anh chị nuôi
Báo cáo tài chính lần 1: https://bit.ly/33kwNER
Báo cáo tài chính lần 2: https://bit.ly/34fjWVJ
Báo cáo tài chính lần 3: https://bit.ly/2XIu7zi
Báo cáo tài chính lần 4: https://bit.ly/2OdB9sM
Báo cáo tài chính lần 5: https://bit.ly/2ZDklQ9
Báo cáo tài chính lần 6: https://bit.ly/36c7NS5
Báo cáo tài chính lần 7: http://bit.ly/32FNBHE
Báo cáo tài chính lần 8: http://bit.ly/3999bGV
Báo cáo tài chính lần 9: http://bit.ly/3ag8tYATiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả