Báo cáo tài chính số 20 – Chuyển 300 triệu lần 1 xây dựng điểm trường

Duansucmanh2000 15-07-2020
1. Điểm trường Sen Thượng, xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé
2. Điểm trường Huổi thanh 1 cụm 2, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé
3. Điểm trường Hua Xin, bản Hua Xin, xa Chung Chải, huyện Mường Nhé
Báo cáo tài chính số 1: https://bit.ly/33kwNER
Báo cáo tài chính số 2: https://bit.ly/34fjWVJ
Báo cáo tài chính số 3: https://bit.ly/2XIu7zi
Báo cáo tài chính số 4: https://bit.ly/2OdB9sM
Báo cáo tài chính số 5: https://bit.ly/2ZDklQ9
Báo cáo tài chính số 6: https://bit.ly/36c7NS5
Báo cáo tài chính số 7: http://bit.ly/32FNBHE
Báo cáo tài chính số 8: http://bit.ly/3999bGV
Báo cáo tài chính số 9: http://bit.ly/3ag8tYA
Báo cáo tài chính số 10: http://bit.ly/39IxF9Y
Báo cáo tài chính số 11: https://bit.ly/2Vpk1TB
Báo cáo tài chính số 12: https://bit.ly/2XiKHYE
Báo cáo tài chính số 13: https://bit.ly/2zHlxJj
Báo cáo tài chính số 14: https://bit.ly/30NAzJg
Báo cáo tài chính số 15: https://bit.ly/3hE7uWH
Báo cáo tài chính số 16: https://bit.ly/2ZhLhp0
Báo cáo tài chính số 17: https://bit.ly/2BJJa4R
Báo cáo tài chính số 18: https://bit.ly/2DqpUdD
Báo cáo tài chính số 19: https://bit.ly/307zdahTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả