Biến 300 triệu quà cáp thành Khu nhà nội trú!

Hoàng Hoa Trung 27-08-2021
Thở không ra hơi nhưng cũng đã mạnh dạn tư vấn biến 300 triệu bánh kẹo quà cáp áo ấm thành khu nội trú khang trang tại Tây Nguyên cứu trăm em khỏi bỏ học đẻ đái sớm!!!! Cố lênnnn team mình.
Đây là 1 mô hình đã xây rất tối ưu trên Gia Lai.
Team đang gọi tài trợ cho 6 phòng ở kèm WC/tắm + 1 bếp cho 170 cháu học sinh cấp 2, kinh phí lên tới gần 700 triệu. Các cháu cấp 2 lớn rồi nên kê được ít giường hơn, mỗi phòng ở 16 cháu.Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả