Các con điểm trường Nậm Pan bữa ăn cuối trước khi được sang trường mới.

Hoàng Hoa Trung 18-01-2022
Tôi mời các bạn ăn cơm
Con mời thầy cô ăn cơm (đại từ nhân xưng của các con chỉ có thầy cô, chưa biết anh chị)
Các con điểm trường Nậm Pan bữa ăn cuối trước khi được sang trường mới.
(Trường này học nhờ, trường cũ xuống cấp quá đã đóng cửa vì sử dụng nguy hiểm và giờ đã được dự án Ánh Sáng Núi Rừng xây dựng)/- heeeeeTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả