Thông tin nhà tài trợ:

Cảm ơn : Gia đình chị Huyên- Dũng  tài trợ 350,000,000 VNĐ cho điểm trường này

Ảnh hiện trạng

Ảnh hiện trạng

Ảnh hoàn thiện

Tiểu học thôn Khuổi Soan

THÔN TIÊN TỐC – XÃ BÌNH AN 
 HUYỆN LÂM BÌNH – TỈNH TUYÊN QUANG
 
Bình An là xã đặc biệt khó khăn của huyện Lâm Bình, Trên địa bàn xã có có 07 thôn bản với 772 hộ, 3.678 nhân khẩu. Là một xã thuần nông nghèo, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chiếm 68,74%; kinh tế của xã còn kém phát triển, chủ yếu dựa vào nông nghiệp là chính, các ngành nghề thương mại, dịch vụ phát triển chậm. Toàn xã có 4 dân tộc anh em cùng sinh sống Kinh, Tày, Dao, Mông; trong đó dân tộc Tày chiếm 44,9%, dân tộc Dao chiếm 31,9%, dân tộc Kinh chiếm 1,5%, dân tộc Mông chiếm 21,1%. Trong đó dân tộc thiểu số chiếm 98,5%. 
Điểm trường Tiểu học Tiên Tốc hầu hết các lớp học đều được xây dựng tạm, cho đến nay vẫn chưa có nhà tài trợ nào khảo sát để hỗ trợ xây dựng.
1. Khoảng cách từ trung tâm đến điểm trường là 8km. Vị trí xây dựng ngay điểm trường hiện tại.
2. Dân tộc của điểm thôn Tiên Tốc: Chủ yếu là dân tộc Mông di dân từ lòn hồ Thủy điện Tuyên Quang về và một số hộ đồng bào dân tộc Dao bản địa.
3. Có 55 hộ dân với 287 nhân khẩu, trong đó 41 hộ dân tộc Mông, 13 hộ dân tộc Dao, 01 hộ dân tộc Tày.
3.1 Trình độ dân trí lao động phổ thông còn thấp.
3.2 Nguồn thu nhập chính của gia đình chủ yếu từ hoạt động nông nghiệp và chăn nuôi nên cuộc sống còn nhiều khó khăn.
3.3 Người dân chịu khó làm ăn, con cháu hiểu học.
4. Điểm trường có 25 học sinh gồm lớp 1 và lớp 2.
5. Điểm trường có từ:  trên 10 năm 
6. Tình trạng cơ sở vật chất: Hầu hết lớp học được xây dụng tạm nhưng nay đã xuống cấp nghiêm trọng.
7. Điểm trường chưa được lắp điện và có nước sinh hoạt.
8. Cần xây dựng điểm trường này vì nhà đã xuống cấp, số học sinh trong tương lai dông nên cần phải xây dựng kiên cố.
9. Hình ảnh mới nhất:
Đề xuất: Xây dựng 02 phòng học, 01 phòng công vụ, 01 nhà vệ sinh

Cảm ơn : Gia đình chị Huyên- Dũng  tài trợ 350,000,000 VNĐ 

Đây là cách chúng tôi xây!

Tiểu học thôn Khuổi Soan

Số tiền: 350.000.000đ

Tổng Diện Tích Đất Sử Dụng : 42m2

Số Học Sinh Dự Kiến Mỗi Lớp:   Học Sinh

Khởi công: 10/2020

Hoàn Công : Tháng 02/2021

Tổng Số học sinh: 37 Học Sinh

Khoảng cách tới xã: 20-25km

Thầy cô cắm bản:

Điện lưới:

Các dự án khác năm 2019