Thông tin nhà tài trợ:

Cảm ơnNhóm Từ Thiện “Tâm Thảo”  tài trợ 180,000,000 VNĐ cho điểm trường này

Ảnh hiện trạng

ẢNH TIẾN ĐỘ

Ảnh hoàn thiện

ĐIỂM TRƯỜNG HUỒI LUỐNG - Huyện Quế Phong-Tỉnh Nghệ An

ĐIỂM TRƯỜNG HUỒI LUỐNG
HuỒI luống là bản khó khăn của xã Tri Lễ,huyện Quế Phong,tỉnh Nghệ An. Bản có 29 hộ với 165 nhân khẩu,100 % dân tộc Hmông. Hộ nghèo chiếm 90%,dan cư sống rải rác , điều kiện kinh tế khó khăn,không phát triển. Đường đi vào bản khó khăn,đường đi dốc,vào bản khó khă nhất à vào mùa mưa.Bản có 35 cháu(từ 3 đến 5 tuổi) nhưng nhà trường chỉ huy động được 27 cháu ra lớp ( lớp ghép 3 độ tuổi)các cháu còn lai chưa được ra lớp vì diện tích lớp học tạm không đủ cho các cháu. Lớp học tạm này có trên 14 năm.Tình trạng cơ sở vật chất là nhà tạm bằng tranh tre đơn sơ tuềnh toàng do nhân dân và cô giáo cùng làm từ nhiều năm nay.Lớp học đã xuống cấp mà nhà nước và chính quyền chưa có nguồn đầu tư,bà con địa phương chủ yếu là hộ nghèo nên không có khả năng xã hội hóa.Với cái lạnh miền biên giới thì các cháu không an toàn khi đến lớp.

Cảm ơn :  Nhóm Từ Thiện “Tâm Thảo”  tài trợ 180,000,000 VNĐ

Đây là cách chúng tôi xây!

ĐIỂM TRƯỜNG HUỒI LUỐNG

Số tiền: 180,000,000 VNĐ

Tổng Diện Tích Đất Sử Dụng : m2

Số Học Sinh Dự Kiến Mỗi Lớp:  35 Học Sinh

Thầy cô cắm bản: Không

Điện lưới: Không

Các dự án khác năm 2019