Thông tin nhà tài trợ:
Tiếp tục là một “MỤC TIÊU VIỂN VÔNG CÓ CƠ SỞ” của anh Hoàng Hoa Trung, “Sức mạnh 2000 – Tiền lẻ mỗi ngày Triệu người chung tay Xây nghìn trường mới” phát động ngày 27/02/2020 là dự án gây quỹ tiếp theo của Dự Án Ánh Sáng Núi Rừng ra đời năm 2009 dưới sự phối hợp, triển khai của Trung tâm tình nguyện Quốc gia.

Website Sucmanh2000.com – Sức Mạnh 2000 gây quỹ lẻ  225,000,000 VNĐ của điểm trường này

Ảnh hiện trạng

Ảnh hiện trạng

Ảnh hoàn thiện

ĐIỂM TRƯỜNG CHÀ NỌI 2

       ĐIỂM TRƯỜNG CHÀ NỌI 2 THUỘC TRƯỜNG MN QUẢNG LÂM
  Thuộc bản Chà Nọi  2 – xã Quảng Lâm- huyện Mường Nhé – tỉnh Điện Biên
1. Đường đi từ trung tâm vào điểm bản Chà Nọi 2 đường ô tô đi vào được   đến tận điểm trường khoảng 5 km.
2. 100 % dân tộc HMông;
3. Có  47 hộ dân, 316 khẩu
4. Trình độ dân trí không đồng đều
5. 100% dân bản làm nương nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn
6. Bản có 2 lớp 1 lớp nhà trẻ 1 lớp ghép 3- 4-5 tuổi = 53 trẻ.
7. Lớp học tại điểm trường này đã có trên 10 năm
     8. Tình trạng cơ sở lớp học: Hiện tại có 1 phòng học Bán kiên cố và một phòng tạm đã xuống cấp chầm trọng,  không đảm bảo cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ, và các hoạt động của cô trên lớp.
9. Điểm bản chưa có điện lưới, nước sử dụng nước khe
10. Tại sao phải xây dựng điểm này: Do lớp học tạm đã xuống cấp chầm trọng.

11. Hình ảnh điểm trường

12. Số điện thoại của hiệu trưởng: 0824697622
13. Số điện thoại của giáo viên cắm bản: 0334984559
14.  Tại bản không có trẻ nào bị khuyết tật, bệnh hiểm nghèo.
15.  Cô giáo ở bản cuối tuần mới về
16. Nhu cầu xây dựng: 01 phòng mầm non, 1 phòng công vụ và nhà vệ sinh cho HS (có thể xây dựng kiên cố).

Đây là cách chúng tôi xây!

ĐIỂM TRƯỜNG CHÀ NỌI 2

Số tiền: 225,000,000 VNĐ

Tổng Diện Tích Đất Sử Dụng : 60m2

Số Học Sinh Dự Kiến: 53 Học Sinh

Khoảng cách tới xã: 5km

Thầy cô cắm bản:

Điện lưới: Chưa

Các dự án khác năm 2019