Điểm trường được tài trợ bởi:
Save The Words – 
Cứu Lấy Con Chữ. Dự án gây quỹ cộng đồng xây dựng trường học cho các em học sinh tại các vùng có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn
Tổng giá trị  xây dựng 200,000,000 VNĐ

Ảnh hiện trạng

Ảnh thi công

Ảnh hoàn thiện

Điểm trường Huổi Thanh 2

Thuộc bản Huổi Thanh 2  – xã Nậm Kè – huyện Mường Nhé – tỉnh Điện Biên

1.1. Khoảng cách so với trung tâm là 12km, đường đi dân sinh đường đất 
2. Dân tộc: Mông
3. Hộ dân: 59 hộ
3.1 Trình độ dân trí: Thấp
3.2 Nghề nghiệp: Làm nương 
3.3 Đánh giá cơ bản về dân: người dân cần cù chị khó, hiếu học
4. Bao nhiêu học sinh hiện tại: 50 học sinh mầm non, 25 học sinh tiểu học 
5. Điểm trường có trên 10 năm
6. Tình trạng cơ sở vật chất: lớp học tạm
7. Tình trạng hỗ trợ của nhà nước: hộ nghèo
8. Điểm này điện nước ra sao: Đã có điện
9. Tại sao phải xây dựng ở điểm này:  Lớp học tạm
10. Hình ảnh mới nhất…


Ảnh trước khi xây dựng

11. Số điện thoại của hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, trưởng bản, phòng giáo dục?
Số ĐT của HT: 0886922188; số ĐT của GV: 0967727618 Trưởng bản: 0944072475
12. Phòng giáo dục huyện có hỗ trợ được diện tích đất, tiền san ủi đất và toàn bộ bàn ghế học sinh, giáo viên, tủ dành cho giáo viên không?: Phòng giáo dục huyện có hỗ trợ được diện tích đất, tiền san ủi đất và toàn bộ bàn ghế học sinh, giáo viên, tủ dành cho giáo viên
Hiện đã có quỹ đất riêng
13. Có em nhỏ nào bị khuyết tật, bệnh hiểm nghèo không: điểm trường không có học sinh khuyết tật.
Không có HS khuyết tật
14. Cô giáo sáng đi tôi về
15. Khoảng cách vận chuyện bộ từ đường xe đến chỗ cần xây dựng 1km.
16. Nhu cầu xây dựng số phòng học, phòng công vụ: 02 phòng học 1 phòng công vụ
17. Số học sinh trong tương lai: 51 HS

Đây là cách chúng tôi xây!

Điểm trường Huổi Thanh 2

Số tiền: 200,000,000 VNĐ

Tổng Diện Tích Đất Sử Dụng : 

Số Học Sinh Dự Kiến Mỗi Lớp:  51 học sinh

Khoảng cách tới xã: 12km

Thầy cô cắm bản: không

Điện lưới:

Các dự án khác năm 2019