Thông tin nhà tài trợ:

Tiền cơ sở vật chất Dự án NUÔI EM ” Ánh Sáng Núi Rừng” 225,000,000 VNĐ của điểm trường này.

Ảnh hiện trạng

Ảnh hiện trạng

Ảnh hoàn thiện

Trường Tả Kố Ki

Thuộc bản Tả Kô Ki – xã Sín Thầu- huyện Mường Nhé – tỉnh Điện Biên
1. Đường đi từ trung tâm vào điểm bản Tả Kô Ki đường ô tô đi vào được đến gần điểm trường khoảng 15 km.
2. 100 % dân tộc Hà Nhì;  
3. Có  12 hộ dân, 53 khẩu 
4. Trình độ dân trí không đồng đều
5. 100% dân bản làm nương nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn
6. Bản 1 lớp MGghép 4+5 tuổi = 15 trẻ. 
7. Lớp học tại điểm trường này đã có trên 4 năm
8. Tình trạng cơ sở lớp học: Hiện tại có 1 phòng học tạm đã xuống cấp chầm trọng,  không đảm bảo cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ, và các hoạt động của cô trên lớp. 
9. Điểm bản có điện lưới, nước sử dụng nước khe
10. Tại sao phải xây dựng điểm này: Do lớp học tạm đã xuống cấp chầm trọng.
11. Hình ảnh điểm trường 

12. Số điện thoại của hiệu trưởng: 0855783066
13. Số điện thoại của giáo viên cắm bản: 0343771994
14.  Tại bản không có trẻ nào bị khuyết tật, bệnh hiểm nghèo.
15.  Cô giáo ở bản cuối tuần mới về 
16. Nhu cầu xây dựng: 01 phòng học mầm non, 1 phòng công vụ (có thể xây dựng kiên cố).          

Đây là cách chúng tôi xây!

TƯỜNG TẢ KỐ KI

Số tiền: 

Tổng Diện Tích Đất Sử Dụng : m2

Số Học Sinh Dự Kiến Mỗi Lớp: Học Sinh

Khởi công:  

Hoàn Công :

Khoảng cách tới xã:

Thầy cô cắm bản:

Điện lưới: