Thông tin nhà tài trợ:

Tiền cơ sở vật chất Dự án NUÔI EM ” Ánh Sáng Núi Rừng” 430,000,000 VNĐ của điểm trường này.

Ảnh hiện trạng

Ảnh hiện trạng

Ảnh hoàn thiện

Điểm trường Huổi Lụ 1

Điểm trường Huổi Lụ 1 thuộc trường Mầm Non Pá Mỳ xã Pá Mỳ huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.


Ảnh Điểm Trường Bị cháy

Thông tin nhà tài trợ:

Tiền cơ sở vật chất Dự án NUÔI EM ” Ánh Sáng Núi Rừng” 430,000,000 VNĐ của điểm trường này.

Đây là cách chúng tôi xây!

Điểm trường Huổi Lụ 1

Số tiền: 430,000,000 VNĐ

Tổng Diện Tích Đất Sử Dụng : 60m2

Số Học Sinh Dự Kiến : 45 học sinh

Khoảng cách tới xã: 5km

Thầy cô cắm bản:

Điện lưới: Chưa

Các dự án khác năm 2019