Thông tin nhà tài trợ:

Tiền cơ sở vật chất Dự án NUÔI EM ” Ánh Sáng Núi Rừng” 430,000,000 VNĐ của điểm trường này.

Ảnh hiện trạng

Ảnh hiện trạng

Ảnh hoàn thiện

Điểm trường Huổi Lụ 1

Điểm trường Huổi Lụ 1 thuộc trường Mầm Non Pá Mỳ xã Pá Mỳ huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.


Ảnh Điểm Trường Bị cháy

Thông tin nhà tài trợ:

Tiền cơ sở vật chất Dự án NUÔI EM ” Ánh Sáng Núi Rừng” 430,000,000 VNĐ của điểm trường này.

Đây là cách chúng tôi xây!

Các dự án khác năm 2021

Các dự án khác năm 2019