Thông tin nhà tài trợ:

Về Cộng đồng đa ngôn ngữ tại Việt Nam: Một cộng đồng mà các gia đình: bố, mẹ, các con và cả những ông bà trên 60 tuổi … cùng đua nhau học ngoại ngữ. Họ không chỉ học một mà nhiều ngôn ngữ: Anh, Pháp, Nga, Nhật Tây Ban Nha, Trung,… Họ không cần nhiều thời gian, chỉ cần 7-10 phút/ngày, nên kể cả những người bận rộn nhất cũng có thể học đều đặn hàng ngày 

Tuyệt vời hơn nữa họ không chỉ học mà còn yêu thương khích lệ và hỗ trợ lẫn nhau để mỗi người sau mỗi năm sở hữu thêm 1 ngôn ngữ mới, thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc gia đình. 

Cộng đồng đa ngôn ngữ tại Việt Nam 70,000,000 VNĐ
chị Thanh Thảo – mẹ bé Hoàng My 242,000,000 VNĐ
Gây quỹ lẻ từ cộng đồng : 88,000,000 VNĐ

Tổng tài trợ từ Sức mạnh 2000: 400,000,000 VNĐ
Tổng Giá Trị xây dựng 798,000,000 VNĐ

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Cầu treo thôn Abaanh2, xã Tr'hy, huyện Tây Giang, Quảng Nam

1.


Ảnh cầu hạnh phúc khởi công

Thông tin nhà tài trợ:

Về Cộng đồng đa ngôn ngữ tại Việt Nam: Một cộng đồng mà các gia đình: bố, mẹ, các con và cả những ông bà trên 60 tuổi … cùng đua nhau học ngoại ngữ. Họ không chỉ học một mà nhiều ngôn ngữ: Anh, Pháp, Nga, Nhật Tây Ban Nha, Trung,… Họ không cần nhiều thời gian, chỉ cần 7-10 phút/ngày, nên kể cả những người bận rộn nhất cũng có thể học đều đặn hàng ngày 

Tuyệt vời hơn nữa họ không chỉ học mà còn yêu thương khích lệ và hỗ trợ lẫn nhau để mỗi người sau mỗi năm sở hữu thêm 1 ngôn ngữ mới, thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc gia đình. 

Cộng đồng đa ngôn ngữ tại Việt Nam 70,000,000 VNĐ
chị Thanh Thảo – mẹ bé Hoàng My 242,000,000 VNĐ
Gây quỹ lẻ từ cộng đồng : 88,000,000 VNĐ
Tổng Giá Trị xây dựng 400,000,000 VNĐ

Đây là cách chúng tôi xây!

Cầu treo thôn Abaanh2, xã Tr’hy, huyện Tây Giang, Quảng Nam

Số tiền: 400,000,000 VNĐ

Tổng giá trị xây dựng cầu: 798,000,000 ( Địa phương đối ứng phần còn lại )

Dài 100m, cả đường dẫn.
Dài riêng cầu: 15m
Rộng: 3m (2 bên vát thêm 2m)

Bê tông gia cố: 30m, và 55m cho 2 đường lên cầu

Các dự án khác năm 2019