Cải tiến trong thiết kế xây trường nửa sau 2020

Hoàng Hoa Trung 18-08-2021
Một trong những cải tiến mình tâm đắc nửa sau 2020 đó là ở Điện Biên, 350 triệu trước đây được 2 phòng học 42m + công vụ 24m
nhưng không có WC, mà phòng công vụ rất rộng.
Giờ đã biến thành vẫn 350 triệu nhưng 2 phòng học 42m + 1 công vụ 18m nhưng đã có thêm 1WC ( mà thật ra là được 2 WC ) rất tiện, gần phòng học, WC Có tự hoại, mà nếu gần thầy cô thế kia thì auto sạch sẽ ?? ( Không thì ngủ thế nào đc )
Khả năng nếu cải tiến nữa, sẽ thêm cái vòi sen + cái téc nước cho thầy cô ở WC, lát thêm nền cho sạch sẽ? Hay WC sẽ có cửa thông thẳng vào phòng học cho trẻ con mầm non tránh sợ chó, lợn làm hại khi thầy cô cho đi wc?
Nhưng mới nhận được tin có tập đoàn lớn đã tài trợ 1000 WC trong 5 năm, hehe lại ủ mưu tiếp : )).Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả