Cập nhật tiến độ xây dựng cây Cầu số 2 tại thôn Tr’lêê, Tây Giang, Quảng Nam đến ngày 1/5/2021

Hoàng Hoa Trung 25-07-2021