Cập nhật tiến độ xây dựng điểm trường Nậm Tiến 2, TH Pa Tần, Mường Tè, Lai Châu đến ngày 3/5/2021

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *