Cập nhật tiến độ xây dựng điểm trường Pho 2, Pa Tần, Mường Tè, Lai Châu đến ngày 4/5/2021

Hoàng Hoa Trung 25-07-2021