Cập nhật tiến độ xây dựng điểm trường Pho 2, Pa Tần, Mường Tè, Lai Châu đến ngày 4/5/2021

Hoàng Hoa Trung 25-07-2021
Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả