Cập nhật tiến độ xây dựng ngôi nhà Hạnh phúc cho em Hồ Văn Trường tại Quảng Ngãi đến ngày 7/5/2021

Hoàng Hoa Trung 25-07-2021