Lưu trữ Danh mục: Báo cáo tài chính

Dự án Sức mạnh 2000 cập nhật tiến độ các dự án trong tuần từ ngày 06/11/2023 đến ngày 13/11/2023

Sức mạnh 2000 một dự án cộng đồng được thành lập từ  năm 2009, niềm...

Ngày 9/1 và 10/1: Gửi hơn 1,9 tỉ lên 3 huyện

Cụ thể: Tiền ăn tới hết tháng 1 cho Mường Nhé, Nậm Pồ Tiền xây...

Báo cáo tài chính số 16 – Tất toán 100 triệu Điểm trường Nậm Hài 1 – xã Chà Cang- huyện Nậm Pồ – tỉnh Điện Biên.

Báo cáo tài chính lần 1: [https://bit.ly/33kwNER](https://bit.ly/33kwNER…) Báo cáo tài chính lần 2: [https://bit.ly/34fjWVJ](https://l.facebook.com/l.php…) Báo...

Báo cáo tài chính số 15 – Gửi tiền động thổ 40 triệu SM03: Nhà hạnh phúc cho 4 anh em Lý A Cở: mồ côi bố, mẹ thiểu năng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Báo cáo tài chính lần 1: [https://bit.ly/33kwNER](https://l.facebook.com/l.php…) Báo cáo tài chính lần 2: [https://bit.ly/34fjWVJ](https://l.facebook.com/l.php…) Báo...

Báo cáo tài chính số 13 – Tất toán điểm trường Nậm Hính 1 – PTDTBT TH Huổi Lếch, xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé.

Lần 1: 100,000,000 Laan 2: 250,000,000 Báo cáo tài chính 1: https://bit.ly/33kwNER Báo cáo tài...

Thông báo Tài chính số 11

Ngày 5/4/2020 chuyển đủ 180/180tr Hoàn thành tài chính dự án số 41 – Huổi...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 10: BÌNH LỌC GỐM

Vận chuyển MIỄN PHÍ 100 bình lọc + 62 lõi gốm + 18 vòi +...