Chúc mừng “Em mơ” tìm được đường về với chị Mơ

Hoàng Hoa Trung 22-09-2021
Chúc mừng

“Em mơ” tìm được đường về với chị Mơ ?

Cụ thể,

chúc mừng

chị @nguyễn mơ đã đấu giá thành công tác phẩm Es1 này với giá 2,000,000₫

Toàn bộ số tiền sẽ được gây quỹ 100% cho dự án xây trường http://sucmanh2000.com với tên chị Mơ và cảm ơn hoạ sĩ Thảo đã vẽ tặng dự án, tặng từ hơn 2 tiếng vẽ cho tới màu vẽ… Lòng tử tế sẽ là một vòng tròn lan toả khắp nơi! ??