Chúc mừng “Em mơ” tìm được đường về với chị Mơ

Hoàng Hoa Trung 22-09-2021
Chúc mừng

“Em mơ” tìm được đường về với chị Mơ ?

Cụ thể,

chúc mừng

chị @nguyễn mơ đã đấu giá thành công tác phẩm Es1 này với giá 2,000,000₫

Toàn bộ số tiền sẽ được gây quỹ 100% cho dự án xây trường http://sucmanh2000.com với tên chị Mơ và cảm ơn hoạ sĩ Thảo đã vẽ tặng dự án, tặng từ hơn 2 tiếng vẽ cho tới màu vẽ… Lòng tử tế sẽ là một vòng tròn lan toả khắp nơi! ??Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả