Chúc mừng Mường Toong 10 – Mường Nhé, Điện Biên

Duansucmanh2000 20-08-2021
Nhìn chiếc áo đỏ trong ảnh làm tớ phá lên cười ?????.
Nhớ cái “ngày đầu tiên đi học” ôm chặt cái cột trường, không chịu vào lớp.
Chúc mừng Mường Toong 10 – Mường Nhé, Điện Biên.
Lại kiểu khởi công Style Hoàng Hoa Trung, cùng team Sức Mạnh 2000: Viết phấn bảng cho đỡ hại môi trường ?.
Đây là điểm đầu tiên chạm mốc 100 triệu trên MoMo, tính năng Sức Mạnh 2000! ??Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả