CHUYỂN KHOẢN 100,000,000 đồng tiền Nuôi em tháng 11 trường Tiểu học Cư MLan, xã Cư Mlan, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 05 NĂM HỌC 2020 – 2021

Hoàng Hoa Trung 11-01-2021
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/37My9Mz
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/37L6dsw
Báo cáo tài chính số 03: http://bit.ly/2WHGpIS
Báo cáo tài chính số 04: http://bit.ly/3oyACRT
Chi tiết dự án: nuoiem.com
Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả