CHUYỂN KHOẢN 440,000,000 đồng tiền xây trường – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 06 NĂM HỌC 2020 – 2021

Hoàng Hoa Trung 13-06-2021
Ba nhà hạnh phúc ở Gia Lai cho 3 học sinh mồ côi: 240,000,000 đồng
2. Điểm trường mầm non Ngải Thầu 2, bản Nà Bủng, xã Nà Bủng, huyện nậm Pồ, ĐIện Biên: 100,000,000 đồng
3. điểm trường Lùng Thàng 2, trường PTDTBT Huổi Mí, xã Huổi Mí, huyện Mường Chà, ĐIện Biên: 100,000,000 đồng
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/37My9Mz
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/37L6dsw
Báo cáo tài chính số 03: http://bit.ly/2WHGpIS
Báo cáo tài chính số 04: http://bit.ly/3oyACRT
Báo cáo tài chính số 05: http://bit.ly/38xUj6R
Chi tiết dự án: sucmanh2000.comTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả