CHUYỂN KHOẢN TIỀN NUÔI EM THÁNG 9,10 HAI HUYỆN NẬM PỒ VÀ ĐIỆN BIỆN ĐÔNG – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 02 NĂM HỌC 2020 – 2021

Hoàng Hoa Trung 08-06-2021
Huyện Nậm Pồ: 1,300,000,000 đồng
Huyện Điện Biên Đông: 669,120,000 đồng
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/37My9Mz
Chi tiết dự án: nuoiem.comTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả