Thông tin nhà tài trợ:

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Điểm Trường Tiểu Học Đồng Thắng - Huyện Đình Lập , Lạng Sơn

Xã Đồng Thắng có 2 trường đó là trường Mầm Non Đồng Thắng và  trường Tiểu học Đồng Thắng.  Riêng trường TH  Đồng Thắng vẫn còn phải  học nhờ nhà văn hóa thôn và học ở phòng chờ của giáo viên. Hiện nay nhà trường còn thiếu 02 lớp học nhưng  chưa có nhà tài trợ nào khảo sát để hỗ trợ xây dựng.
1. Khoảng cách từ trung tâm thị trấn đến  đến điểm trường 23 km (trong đó đường bê tông 10 km; đường đèo núi  13 km). Vị trí định xây dựng ngay điểm trường hiện tại ở thôn Nà Xoong.
2. Dân tộc của điểm trường: Dao, Tày, Sán chỉ.
3. Có 03 bản với trên 500 nhaan khẩu.
3.1 Trình độ dân trí còn thấp. 
3.2 Nghề nghiệp chủ yếu của người dân chủ yếu làm nương,  làm ruộng với 76% hộ nghèo, cận nghèo.
3.3 Người dân chịu khó làm ăn, con cháu hiếu học. ( Hàng năm vận động trẻ  trong độ tuổi đến trường 100% và duy trì sĩ số 100%)
4. Có trên 39 học sinh gồm 7 lớp từ lớp 1 đến lớp 5.
5. Điểm trường có từ năm: Trên 20 năm.
6. Tình trạng cơ sở vật chất: Đã  có 3 phòng học, còn thiếu 02 phòng hiện nay phải học nhờ nhà văn hóa của thôn và phòng chờ của giáo viên.
7. Điểm trường này được nhà nước đầu tư vật liệu, nhân dân hiến đất  góp công xây dựng.
8. Điểm này đã được lắp điện và có nước sinh hoạt.

9. Phải xây dựng điểm này vì  nhà trường chưa có đủ lớp để học sinh học.
10. Số điện thoại của hiệu trưởng: 0386130258, giáo viên chủ nhiệm: 037628721. Phó Trưởng Phòng GD&ĐT 0987185870.
11. Phòng giáo dục huyện có hỗ trợ được diện tích đất, tiền san ủi đất và toàn bộ bàn ghế học sinh, giáo viên, tủ dành cho giáo viên. 
Phòng giáo dục hỗ trợ tiền san ủi đất và toàn bộ bàn ghế học sinh, giáo viên.
12. Điểm trường có 1 học sinh bị khuyết tật.
13. Các thầy cô giáo ở cắm bản. 
Đề xuất: Xây 02 phòng học.
 
 

Đây là cách chúng tôi xây!

Điểm Trường Tiểu Học Đồng Thắng – Huyện Đình Lập , Lạng Sơn