Thông tin nhà tài trợ:
 
 
 

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Cầu Bản Huổi Nhương, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

Đây là cách chúng tôi xây!