Thông tin nhà tài trợ:

ẢNH HIỆN TRẠNG

ảnh tiến độ

ảnh hoàn thiện

NHP67 - Hồ Thị Trà - Thôn Lền, Vĩnh Ô, Vĩnh Linh, Quảng Trị

NHP67 – Hồ Thị Trà – Thôn Lền, Vĩnh Ô, Vĩnh Linh, Quảng Trị

Số tiền: 80,000,000 VNĐ

Hoàn cảnh gia đình: Mồ côi cha, mẹ đi lấy chồng nơi khác. Hiện đang sống cùng ông bà nội. Thu nhập chính trong gia đình là lương hưu của ông.

Diện tích: 40m2

Các dự án năm 2021

các dự án khác năm 2020