Danh sách 19 công trình: 15 trường, 2 cầu, 2 khu nội trú Tính tới 18/2/2021

Duansucmanh2000 14-08-2021
Danh sách 19 công trình: 15 trường, 2 cầu, 2 khu nội trú
Tính tới 18/2/2021
Đã đủ tiền khởi công hoặc gây quỹ đủ toàn bộ tiền
DA0103 Mầm non Sân Bay – Si Pa Phìn Điện Biên
DA0104 PTDTBT Tiểu học Pa Tần, Điểm trường Nậm Tiến 2 Lai Châu
DA0105 Cầu Yên Bái Yên Bái
DA0106 Nhà nội trú cấp 2 Cư Mlan THCS Huỳnh Thúc Kháng Đắk Lắk
DA0107 Tiểu học Mường Khiêng 2, Điểm trường Hốc Bon Sơn La
DA0108 Nhà nội trú THCS Krong Gia Lai
DA0109 Điểm trường Sín Chải B xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu Lai Châu
DA0110 Cải tạo Trường Mầm non Mậu Dịch Hà Giang
DA0112 Nhà Sàn 2 – Tiểu học Hồ Thầu – Hà Giang Hà Giang
DA0113 Cải tạo mầm non Tả Chải Hà Giang
DA0118 Cầu Tây Nguyên Tỉnh
DA0119 Mầm non bản Huổi Lè Sơn La
DA0120 Xây trường 850 triệu Điểm trường cơ sở Bó Kiếng – Tiểu học Tà Vài Sơn La
DA0121 Xây trường Thái Nguyên Thái Nguyên
DA0122 Trường Tiểu học số 2 Thượng Trạch, Điểm trường 61, Bố Trạch, Quảng Bình Qảng Bình
DA0123 Điểm trường bản Nậm Tiến 1 thuộc trường PTDTBT Tiểu Học xã Pa Tần- Huyện Mường Tè- Tỉnh Lai Châu Lai Châu
DA0124 Trường Yên Bái Yên Bái
DA0125 Điểm trường Giàng sì Tủng xã Thài Phìn Tủng, Đồng Văn, Hà Giang Hà Giang
DA0126 HUỔI PO, NA CÔ SA, NẬM PỒ, ĐIỆN BIÊN Điện BiênTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả