Đây là lý do tôi lộn đi lộn lại hơn 200km đường núi, đổi 3 xe ô tô đi 3 tiếng xe máy xong lại lộn ra ĐB để ra Hà Nội

Hoàng Hoa Trung 31-10-2018
Năng lượng gió, năng lượng mặt trời tại điểm bản, và cũng được nuôi cơm, những nơi chưa coa điện nhóm đã lắm 10 bộ năng lượng xanh này tổ hợp cả 2 thứ, hiệu quả nhìn thấy nhãn tiền là cả bản tới …. sạc ké điện thoại ??? mưa gió đóng cửa tối um vẫn học được và tối các cô ngủ lại từ bếp, wc, phòng đều dc thắp sáng! Đây là kết quả kết nối giữa Dũng sĩ BẠT – Một triệu mét vuông bạt che chở điểm trường bản em Ánh sáng núi rừng – Mỗi năm một ngôi trường cho trẻ vùng cao với 1516 energy
Hoàn thành mảnh ghép cho mô hình Nuôi Em, lấy được 30kg măng khô với quả rừng chính tay bố mẹ các e thu hoạch, phơi, hái…
Đường về Hà Nội
Làm dự án phải nhìn rộng, tổng quan ? biết cái gì quan trọng! Thông tin các bé gửi có muộn nửa tháng thì các anh chị Nuôi cũng không giận đâu mà, các bé được ăn đúng đủ mới quan trọng mà!Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả