Điểm trường bản Xà Phó A ~ Điện Biên Đông – Điện Biên

Hoàng Hoa Trung 31-03-2023
Điểm bản Xà Phó A ~ Điện Biên Đông – Điện Biên ngập tràn cờ và tiếng cười nhân ngày Khánh thành 26/3/2023 ????
Cảm ơn nhà tài trợ BNI HN6 và sự hỗ trợ Tỉnh đoàn Điện Biên cùng sự nhiệt thành dung dị Hiếu khách của thầy cô ?
Nuôi Em và Sức mạnh 2000 vẫn có hơn 30 điểm trường luôn nằm trong danh sách chờ được tài trợ, xin mời liên hệ Zalo Trung 0975302307 để được tài trợ nguyên 1 điểm trường nhé ạ, nếu góp lẻ link dưới bình luận ạ ?
Một số hình ảnh tại buổi lễ khởi công điểm trường bản Xà Phó A ~ Điện Biên Đông – Điện Biên.Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả