Điểm trường số 75: Mầm non Huổi Luống, Quế Phong – Nghệ An

Như đi đánh trận thật, mà kẻ thù ở đây là giặc dốt, giặc đói : ))
Tại Điện Biên thì đang mưa, lũ
Nhưng tại Nghệ An thì lại nắng nên tranh thủ hơn cao thủ… 😃
Điểm trường số 75: Mầm non Huổi Luống, Quế Phong – Ngệh An đang băng băng lên tường, lợp mái nè!
Điểm trường thuộc dự án Nuôi Em Nghệ An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *