Điểm trường số 75: Mầm non Huổi Luống, Quế Phong – Nghệ An

Hoàng Hoa Trung 31-08-2021
Như đi đánh trận thật, mà kẻ thù ở đây là giặc dốt, giặc đói : ))
Tại Điện Biên thì đang mưa, lũ
Nhưng tại Nghệ An thì lại nắng nên tranh thủ hơn cao thủ… ?
Điểm trường số 75: Mầm non Huổi Luống, Quế Phong – Ngệh An đang băng băng lên tường, lợp mái nè!
Điểm trường thuộc dự án Nuôi Em Nghệ An