Điểm trường số 75: Mầm non Huổi Luống, Quế Phong – Nghệ An

Duansucmanh2000 31-08-2021
Như đi đánh trận thật, mà kẻ thù ở đây là giặc dốt, giặc đói : ))
Tại Điện Biên thì đang mưa, lũ
Nhưng tại Nghệ An thì lại nắng nên tranh thủ hơn cao thủ… ?
Điểm trường số 75: Mầm non Huổi Luống, Quế Phong – Ngệh An đang băng băng lên tường, lợp mái nè!
Điểm trường thuộc dự án Nuôi Em Nghệ AnTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả