Điểm trường Trăng Tà Puồng khánh thành sịn sò quớ

Hoàng Hoa Trung 07-08-2021
Hướng về miền Trung năm ngoái nè bà con ?
Quảng Trị kiên cường!
1 trong 77 công trình của năm 2020 hihi Các con cứ học khi làm xong, khánh thành tính sau kaka!Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả