Điểm trường Trăng Tà Puồng khánh thành sịn sò quớ

Hoàng Hoa Trung 07-08-2021
Hướng về miền Trung năm ngoái nè bà con ?
Quảng Trị kiên cường!
1 trong 77 công trình của năm 2020 hihi Các con cứ học khi làm xong, khánh thành tính sau kaka!