Điểm trường xóm Rịn – xã Bộc Nhiêu – huyện Định Hoá – tỉnh Thái Nguyên

Hoàng Hoa Trung 01-04-2023
Chúc mừng các connnnnnn ??? 1/4 Khánh thành trường tại Thái Nguyênnn
Tớ đã giúp Nhà tài trợ Duy – Công ty Luxland – con dân Thái Nguyên về tận quê hương của mình xây được 2 trường rồi đó hehe
Điểm xóm Rịn – xã Bộc Nhiêu – huyện Định Hoá – tỉnh Thái Nguyên.
Duy rất trẻ gặp tới 3-4 năm trước mà hào sảng mà giờ đã cùng xây với Sức Mạnh 2000 được 3 trường và tiếp tục “gạch” vài trường nữa ở Thái Nguyên.
Chúng tớ vẫn còn rất nhiều trường cần xây nhaaaaa
Một số hình ảnh tại buổi lễ khởi công điểm trường xóm Rịn – xã Bộc Nhiêu – huyện Định Hoá – tỉnh Thái Nguyên.Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả