Điện về làng bà con ơiiii

Hoàng Hoa Trung 23-02-2019
Setup xong năng lượng mặt trời giờ tơis năng lượng gió
Sáng đèn lên cả TV ???
?. Nghệ An nắng toá