Chủ nhiệm Dự án “Sức mạnh 2000” –  anh Hoàng Hoa Trung.

Với hành trình 11 năm hoạt động từ thiện xã hội, Hoàng Hoa Trung được mệnh danh là “hiệp sĩ miền núi”.

“Sức mạnh 2000” lại là một dự án “VIỂN VÔNG CÓ CƠ SỞ” nữa điều hành bởi Hoàng Hoa Trung – 30Under30 Forbes 2020. Với “Sức mạnh 2000”, Trung hi vọng cùng với những người đồng đội của mình sẽ xóa sạch những điểm trường tạm trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

 

 

 

 

Nhâm Khánh Linh – Điều phối truyền thông 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Kim – Điều phối truyền thông 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phí Lan Hương – Điều phối nhân sự – tài chính