Điểm trường đã cũ trên 10 năm. Được tài trợ xây mới bởi nhà tài trợ :

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Pá Lùng - Chung Chải - MƯỜNG NHÉ

Đây là cách chúng tôi xây!

Pá Lùng – Chung Chải – MƯỜNG NHÉ

Số tiền:

Khởi công:

Hoàn Công :