Điểm trường đã cũ trên 10 năm. Được tài trợ xây mới bởi nhà tài trợ :

Ảnh hiện trạng

Ảnh hoàn thiện

Xà Quế - Chung Chải - MƯỜNG NHÉ

Đây là cách chúng tôi xây!

Các dự án khác năm 2021

Các dự án khác năm 2020