Điểm trường đã cũ trên 10 năm. Được tài trợ xây mới bởi nhà tài trợ :

Ảnh hiện trạng

Ảnh hoàn thiện

Xà Quế - Chung Chải - MƯỜNG NHÉ

Đây là cách chúng tôi xây!

Xà Quế – Chung Chải – MƯỜNG NHÉ

Số tiền:

Khởi công:

Hoàn Công :