Điểm trường đã cũ trên 10 năm. Được tài trợ xây mới bởi nhà tài trợ :

Ảnh hiện trạng

Ảnh hoàn thiện

Bản Xi Ma 2, xã Chung Chải , huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

BÁO CÁO SƠ BỘ ĐIỂM TRƯỜNG XI MA 2 THUỘC TRƯỜNG PTDTBT TH CHUNG CHẢI SỐ 1 XÃ CHUNG CHẢI

Tên bản Bản Xi Ma 2, xã Chung Chải , huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên
*. Xã có 5 điểm bản có 18 lớp trong đó có 2 phòng tranh vách nứa tam.Chưa được xây dựng là vì huyện nghèo không có nguồn và không có dự án trong thời gian tới
1. Khoảng cách sp với đường cái, đường đi thế nào?: điểm trường nằm cạnh đường, đi lại thuận lợi.
2. Dân tộc của bản : 100% Dân tộc Mông
3. Bản có bao nhiêu hộ dân? . 56 hộ dân
3.1 : Trình độ dân trí?. Chủ yếu là đồng bào di cư tự do từ nơi khác đến
3.2 . Nghề nghiệp. dân bản có đủ ăn không?. Nghề nghiệp chính là làm nương 80% dân bản thuộc đối tượng hộ nghèo.
3.3 :  Đánh giá cơ bản về dân? : nhân dân trong bản cần cù chịu khó, tinh thần hiếu học và quan tâm đến tình hình học tập của con em.
4. Bao nhiêu học sinh lớp 1-2 hiện tại? Hiện tại số học sinh của lớp 1-2 là 24 học sinh.
5.  Trường học xây dựng từ năm bao nhiêu? Điểm trường thành lập từ năm 2005 trên 10 năm.
6. Tình trạng cơ sở vật chất? Tranh nứa lá tạm bợ.
7. Tình trạng hỗ trợ của nhà nước ( TOÀN BỘ KỂ HẾT) cho điểm này là như thế nào? : Tình trạng hỗ trợ để làm nhà 3 cứng cột sắt, mái tôn chi phí vào khoảng 50,000,000 đến 60,000,000đ
8. Điểm này đã có điện và nước.
9. Tại sao phải xây dựng điểm này? Xây dựng điểm này giúp được 24 học sinh có thể đi học, không phải học nhà tranh nứa lá. Vì nhà học tạm không đảm bảo an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần Thầy Cô và học sinh.
10: Hình ảnh mới nhất hiện tại

Điểm trường này hiện tại đã bị đổ sập do thiên tai, hiện tại học sinh đang phải đi học nhờ cách 3km

Đây là cách chúng tôi xây!

 Bản Xi Ma 2, xã Chung Chải , huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

Số tiền:

Khởi công:

Hoàn Công :