Điểm trường đã cũ trên 10 năm. Được tài trợ xây mới bởi nhà tài trợ :

Ảnh hiện trạng

Ảnh hoàn thiện

Huổi Pinh, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Huổi Pinh, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

0.1. Xã đó có tổng bao nhiêu trường 01 trường.  4 điểm trường còn nhà tranh vách nứa tạm do chưa được nhà nước đầu tư xây dựng. Chưa có chủ trương  xây dựng. Chưa có nhà tài trợ nào khảo sát, đánh tiếng.

 1. Khoảng cách so với đường cái là 10 km, đường dân sinh đi lại khó khăn.
 2. Chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống.
 3. Bao nhiêu hộ dân: 48 hộ dân

3.1 Trình độ dân trí thấp 

3.2 Nghề nghiệp, dân bản đủ ăn không: nhân dân làm nương, 90% hộ nghèo.

3.3 Đánh giá cơ bản về dân: học sinh tại điểm trường rất hiếu học.

 1. Bao nhiêu học sinh lớp 1-2 hiện tại: 21 học sinh

 Phương án đề suất của địa phương: Đề xuất xây dựng 2 phòng học.

 1. Trường có từ năm bao nhiêu? Trường được xây dựng trên 10 năm
 2. Tình trạng cơ sở vật chất: lớp học tranh tre nứa lá nền đất, mái lợp tôn trắng mỏng.

 Điểm trường có quỹ đất để xây dựng là 1647m2.  Chưa có diện tích sân chơi.

 1. Tình trạng hỗ trợ của nhà nước ( TOÀN BỘ KỂ HẾT) cho điểm này là như thế nào? 
 2. Điểm trường chưa có điện và nước sạch.
 3. Tại sao phải xây dựng ở điểm này: chưa có lớp học phòng học đang mượn tạm nhà dân để học.
 4. Số điện thoại của hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, trưởng bản, phòng giáo dục?

 HT: 0948979419. GVCN: 01656398382 – thầy Huấn

 1. Phòng giáo dục huyện có hỗ trợ được diện tích đất, tiền san ủi đất và toàn bộ bàn ghế học sinh, giáo viên không: phòng giáo dục hỗ trợ tiền san ủi đất và toàn bộ bàn ghế học sinh, giáo viên.
 2. Có em nhỏ nào bị khuyết tật, bệnh hiểm nghèo không: điểm trường không có học sinh khuyết tật.
 3. Thầy cô giáo có cắm bản không: có thầy cô giáo cắm bản, có phòng ở cho giáo viên nhưng đã xuống cấp.

Đây là cách chúng tôi xây!

Huổi Pinh, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Số tiền:

Khởi công:

Hoàn Công :