Điểm trường đã cũ trên 10 năm. Được tài trợ xây mới bởi nhà tài trợ :

Ảnh hiện trạng

Ảnh hoàn thiện

Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

 Bản: Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

0.1. Xã đó có tổng bao nhiêu trường 01 trường.  4 điểm trường còn nhà tranh vách nứa tạm do chưa được nhà nước đầu tư xây dựng. Chưa có chủ trương  xây dựng. Chưa có nhà tài trợ nào khảo sát, đánh tiếng.

 1. Khoảng cách so với đường cái là 12 km, đường cấp phối 5km và dân sinh 7km đi lại tương đối khó khăn.
 2. Chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống.
 3. Bao nhiêu hộ dân: 69 hộ dân

3.1 Trình độ dân trí thấp 

3.2 Nghề nghiệp, dân bản đủ ăn không: nhân dân làm nương, 90% hộ nghèo.

3.3 Đánh giá cơ bản về dân: điểm bản vẫn còn người nghiện, học sinh tại điểm trường rất hiếu học.

 1. Bao nhiêu học sinh lớp 1-2 hiện tại: 26 học sinh

4.1 Phương án đề suất của địa phương: Đề xuất xây dựng 2 phòng học.

 1. Trường có từ năm bao nhiêu? Trường được xây dựng trên 10 năm
 2. Tình trạng cơ sở vật chất: Nền trường là nền đất, 100% là tranh tre nứa, mái trường lợp bằng tôn trắng mỏng. 

6.1 Điểm trường có quỹ đất để xây dựng là 1544m2.  Có diện tích sân chơi.

 1. Tình trạng hỗ trợ của nhà nước ( TOÀN BỘ KỂ HẾT) cho điểm này là như thế nào? 
 2. Điểm trường chưa có điện và nước sạch.
 3. Tại sao phải xây dựng ở điểm này: điểm trường là nhà tranh tre đã mục nát ảnh hưởng đến quá trình dạy học của thầy và trò.
 4. Số điện thoại của hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, trưởng bản, phòng giáo dục?

 HT: 0948979419. GVCN: 01649595077- thầy Nàn

 1. Phòng giáo dục huyện có hỗ trợ được diện tích đất, tiền san ủi đất và toàn bộ bàn ghế học sinh, giáo viên không: phòng giáo dục hỗ trợ tiền san ủi đất và toàn bộ bàn ghế học sinh, giáo viên.
 2. Có em nhỏ nào bị khuyết tật, bệnh hiểm nghèo không: điểm trường có 2 học sinh khuyết tật.
 3. Thầy cô giáo có cắm bản không: có thầy cô giáo cắm bản, phòng ở của giáo viên đã xuống cấp.

Đây là cách chúng tôi xây!