Thông tin nhà tài trợ:

Tiền cơ sở vật chất Dự án NUÔI EM ” Ánh Sáng Núi Rừng” 121,000,000 VNĐ của điểm trường này.

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Nậm Chua 1 - Xã Nậm Nhừ - Huyện Nậm Pồ

THÔNG TIN KHẢO SÁT BƯỚC ĐẦU DỰ ÁN
1. Tên điểm trường: Nậm Chua – Xã Nậm Nhừ – Huyện Nậm Pồ
2. Tổng số học sinh lớp 1 và lớp 2 là 14 em

3.Khoảng cách từ trung tâm đên điểm trường là 40km đường dân sin. Vị trí dự tính xây dựng ngay cạnh đường, cách 20m và xây dựng tại vị trí điểm trường hiện tại.
4. Dân tộc của điểm Nậm Chua 1: 100% H’ Mông
5. Có 110 hộ dân và 520 nhân khẩu

5.1. Trình độ dân trí thấp

5.2. Nghề nghiệp chủ yếu của người dân là làm ruộng, nương và 100% hộ nghèo

5.3.Người dân chịu khó làm ăn,con cháu hiếu học
6. Trường có từ năm 2001, tới nay là trên 15 năm
7. Tình trạng cơ sở vật chất: Trường được xây dựng từ năm 2001 theo vốn xã hội hóa giáo dục, loại nhà gỗ cột kê nhưng đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng do bão lũ, sập xệ không thể sử dụng được và phải nhờ tới công vụ giáo viên.
8. Điểm trường chưa có chương trình hỗ trợ nào
9. Trường chưa có điện nhưng đã nước sinh hoạt
10.Phải xây dựng điểm trường này vì nhà đã xuống cấp, số lượng học sinh trong tương lai đông, điểm trường nằm ngay ven suối, rất nguy hiểm mùa mưa lũ và đi lại của học sinh nên cần xây dựng trên địa điểm mới
11.Thầy cô giáo cắm bản không: Có
13.Đề xuất xây dựng:01 phòng học và 0 phòng công vụ

 

 

Thông tin nhà tài trợ:

Tiền cơ sở vật chất Dự án NUÔI EM ” Ánh Sáng Núi Rừng” 121,000,000 VNĐ của điểm trường này.

Đây là cách chúng tôi xây!

Nậm Chua 1, Xã Nậm Nhừ, Huyện Nậm Pồ

Số tiền: 121,000,000 VNĐ

Tổng Diện Tích Đất Sử Dụng :  ~60m2

Số Học Sinh Dự Kiến : ~20  Học Sinh

Khoảng cách tới xã: 

Thầy cô cắm bản: 

Điện lưới: