Điểm trường được tài trợ bởi

Dương Mi 200,000,000VNĐ
AKAI 65,000,000VNĐ
Quỳnh Thảo Mộc Thanh

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Nậm Hính 1 - xã Huổi Lếch - huyện Mường Nhé

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC HUỔI LẾCH XÃ
 
HUỔI LẾCH – HUYỆN MƯỜNG NHÉ – TỈNH ĐIỆN BIÊN.
CÁC ĐIỂM TRƯỜNG CÓ LỚP HỌC TẠM
1. Điểm bản: Nậm Hính 1 – xã Huổi Lếch – huyện Mường Nhé
1.1. Khoảng cách so với trung tâm là 16 km, đường đi lền đất
2. Dân tộc: Mông
3. Hộ dân: 130 hộ dân
3.1 Trình độ dân trí: Thấp
3.2 Nghề nghiệp: Làm nương
3.3 Đánh giá cơ bản về dân: người dân cần cù chị khó, hiếu học
4. Bao nhiêu học sinh hiện tại: 68 học sinh tiểu học
5. Điểm trường có trên 20 năm
6. Tình trạng cơ sở vật chất: lớp học ba cứng bằng gỗ được xây dựng từ năm 1998
đã xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ đổ sập
7. Tình trạng hỗ trợ của nhà nước: Chưa có chương trình dự án nào đầu tư xây dựng
8. Điểm này điện nước ra sao: Đã có điện
9. Tại sao phải xây dựng ở điểm này: Lớp học đã xiêu, vẹo có nguy cơ đổ sập
10. Hình ảnh mới nhất…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Số điện thoại của hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, trưởng bản, phòng giáo
dục?
Số ĐT của HT(Di): 0329384598; số ĐT của GV(Tuấn): 0857066400 Trưởng bản
(Chùa): 0944072475
13. Phòng giáo dục huyện có hỗ trợ được diện tích đất, tiền san ủi đất và toàn bộ
bàn ghế học sinh, giáo viên, tủ dành cho giáo viên không?: Phòng giáo dục huyện
có hỗ trợ được diện tích đất, tiền san ủi đất và toàn bộ bàn ghế học sinh, giáo viên,
tủ dành cho giáo viên: Hiện đã có quỹ đất riêng
14. Có em nhỏ nào bị khuyết tật, bệnh hiểm nghèo không: điểm trường không có
học sinh khuyết tật: Không có HS khuyết tật
15. Cô giáo sáng đi tôi về
16. Khoảng cách vận chuyện bộ từ đường xe đến chỗ cần xây dựng 1.2 km.
17. Nhu cầu xây dựng số phòng học, phòng công vụ: 02 phòng học 1 phòng công vụ
18. Số học sinh trong tương lai: 127 HS
19. Có đường ô tô đến điểm trường để vận chuyển vật liệu đến xây dựng điểm
trường.

Điểm trường được tài trợ bởi

Dương Mi 200,000,000VNĐ
AKAI 65,000,000VNĐ
Quỳnh Thảo Mộc Thanh

Đây là cách chúng tôi xây!

 Nậm Hính 1 – xã Huổi Lếch – huyện Mường Nhé

Số tiền: 350.000.000đ

Tổng Diện Tích Đất Sử Dụng : 104m2

Số Học Sinh Dự Kiến: 68 Học Sinh

Khoảng cách tới xã: 16km

Thầy cô cắm bản: Không

Điện lưới: