Thông tin nhà tài trợ:

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Cải tạo mầm non Tả Chải - Mầm non Túng Sán - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang.

Tên điểm trường: Điểm trường Tả Chải – Mầm non Túng Sán – huyện Hoàng Su Phì – tỉnh Hà Giang.
– Số học sinh: 29
– Tình hình cơ sở vật chất: Nhà lớp học cấp 4 đã xây dựng lâu năm bị xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng tới chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.
– Báo giá kinh phí tu sửa dự kiến: 67.000.000Đ – 90.000.000Đ, kèm một phần nhỏ từ nguồn kinh phí địa phương.

Đây là cách chúng tôi xây!