Thông tin nhà tài trợ :

Công ty TNHH Trường Lộc Thái Nguyên đã tài trợ 314.000.000 VND để xây dựng điểm trường này.

Địa chỉ: Số 1, đường Phủ Liễn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Điểm trường Na Bả - Trường tiểu học Phương Giao

Xóm Na Bả có 01 điểm trường thuộc trường tiểu học Phương Giao, huyện Võ
Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Điểm trường được xây dựng từ năm 2006 với 3 phòng học
(thời điểm đó chỉ có 03 lớp học) và 01 nhà nội trú. Đến năm 2008 điểm trường có 4
lớp trong đó có 01 lớp ghép, đến năm 2010 nhà trường có 5 lớp song chỉ có 03 lớp học
nên nhà trường phải dành 01 phòng nhà công vụ với 15 m2 cho 01 lớp học = 12 học
sinh họp tập và ngăn 01 lớp học cho lớp 4và lớp 5 = 21 học sinh. Với tình hình thực tế
trên điểm trường còn thiếu 02 phòng học. Vậy nhà trường đề nghị cấp trên xây dựng
bổ sung 02 phòng học với các dữ liệu cụ thể tại điểm trường như sau:
1. Khoảng cách từ trung tâm đến điểm trường là 5,5 km (trong đó có 3km đường
dân sinh). Vị trí xây dựng phía sau nhà lớp học Mầm non đối diện nhà công vụ giáo
viên tại điểm trường.
2. Đặc thù điểm trường: Có 100% học sinh dân tộc Dao ở trên núi cao.
3. Có 73 hộ với 329 nhân khẩu.
3.1. Trình độ dân trí thấp.
3.2. Nghề nghiệp chủ yếu của nhân dân là làm nương, có hơn 98 % hộ nghèo.
3.3. Nhân dân hiền lành, thật thà, chất phát mang tính dân tộc thiểu số, con em
trong xóm hiếu học.
4. Điểm trường có 56 học sinh bằng 5 lớp (từ lớp 1 đến lớp 5)
Trong đó: Lớp 1 = 10 học sinh; lớp 2 = 13 học sinh, lớp 3 = 12 học sinh, lớp 4 =
11 học sinh, lớp 5 = 10 học sinh.
5. Điểm trường được thành lập từ năm 2008 cho tới nay đã được 12 năm.
6. Điểm trường này được một hộ dân hiến đất để xây dựng từ năm 2007 cho tới
nay, quỹ đất đủ điều kiện xây dựng các phòng học và phòng bộ môn tại điểm trường.
7. Tình trạng cơ sở vật chất:
– Phòng học: Có 03/5 phòng học cấp 4 được xây từ năm 2008 lúc đó chỉ có 3 lớp
học, đến năm 2011 cho tới nay điểm trường có 5 lớp, nhà trường đề nghị nhiều lần
nhưng chưa được đầu tư xây dựng.
Đứng trước tình hình đó để có chỗ cho học sinh học trong 5 năm qua và trong
năm học hiện tại nhà trường tạm sử dụng 01 phòng học công vụ của giáo viên với 12m2 cho 12 học sinh lớp 3 học và ngăn tạm thời 01 phòng học cho học sinh lớp 4 với
11 học sinh và học sinh lớp 5 với 10 học sinh. Đây chỉ là giải pháp tạm thời khi chưa
được xây dựng bổ sung phòng học nếu cứ kéo dài như vậy thì chất lượng dạy và học sẽ
không đảm bảo, Đồng thời ảnh hướng đến việc đánh giá kiểm định chất lượng không
đạt trong những năm học tiếp theo.
– Có 01 nhà công vụ cho giáo viên.
– Phòng học bộ nôm: Chưa có (cần xây dựng 3 phòng).
8. Hình ảnh các lớp được nhà trường bố trí học tạm thời

9. Số điện thoại của Hiệu trưởng: 0949906567
10. Điểm trường có 04 học sinh khuyết tật (trí tuệ chậm phát triển).
11. Giáo viên có nhà công vụ để thực hiện nhiệm vụ.
Đề xuất: Nhà trường đề nghị được xây dựng 02 phòng học kiên cố còn thiếu tại
điểm trường. Hoặc nếu có thể được thì xây dựng thành công trình nhà 2 tầng để có
thêm 03 phòng bộ môn nữa để phục vụ cho lâu dài và đáp ứng cho công tác đánh giá
kiểm định chất lượng theo từng năm học.

Công ty TNHH Trường Lộc Thái Nguyên đã tài trợ hoàn toàn cho công trình này.

Đây là cách chúng tôi xây!

Điểm trường Na Bả – Trường tiểu học Phương Giao

Số tiền: 314,000,000 VNĐ

Tổng Diện Tích Đất Sử Dụng :  ~84m2

Số Học Sinh Dự Kiến : ~35-40 Học Sinh

Khoảng cách tới xã: 5,5km

Thầy cô cắm bản: 

Điện lưới: