Tổng kinh phí xây dựng điểm trường là 240.000.000VND trong đó:

  • Công ty Cổ phần Xây dựng QualiPro tài trợ 130.000.000 VND
  • Quỹ Từ Bi Tâm của  Công ty Capital House tài trợ 100.000.000 VND
  • Nhóm Fan Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tại Việt Nam tài trợ 10.000.000 VND

Về Công ty Cổ phần Xây dựng QualiPro:
Thành lập năm 2004 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây dựng QualiPro là một nhà thầu chuyên nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, chủ yếu tại các dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, QualiPro còn đầu tư vào các dự án bất động sản, du lịch và thương mại tại Việt Nam và Australia. Song song với việc phát triển kinh doanh, từ hơn 10 năm qua QualiPro thường xuyên tham gia tổ chức và đóng góp cho các chương trình từ thiện, hỗ trợ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn. Công ty coi các hoạt động này như một phần quan trọng trong trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội.  

Về QUỸ TỪ BI TÂM thuộc Công ty Capital House: 
Quỹ Từ Bi Tâm là Quỹ thiện nguyện của  Công ty Capital House. Quỹ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2016. Quỹ thực hiện các các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) bao gồm các dự án dài hạn và các chương trình tài trợ, thiện nguyện tập trung vào các mảng giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Điểm trường Chăm Pu, Bản Chăm Pu

Điểm trường đường ô tô vào dược. 100% dân tộc Bru Vân Kiều, làm nương, rẫy và săn bắt để sinh sống.
Số học sinh : 25 em, có 2 lớp ghép: 1-2, 3- 4-5
Hiện trạng mới có 1 lớp học được xây dựng kiên cố, và 1 nhà ván gỗ mới chỉ được dựng tạm bên cạnh sườn lớp kiên cố được xây. Lớp học dựng tạm nên nóng và mưa hắt ướt. Ván gỗ cũng đã xuống cấp, cong vênh mối mọt.
·Điểm trường cũng chỉ dùng điện năng lượng, trời nắng có điện còn trời mưa hay mùa đông là mất điện.


Lớp học tạm hiện có 10 học sinh

Công ty Cổ phần Xây dựng QualiPro tài trợ
130.000.000 VND

Đây là cách chúng tôi xây!

Quỹ Từ Bi Tâm của Công ty Capital House tài trợ
100.000.000 VND
Nhóm Fan Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tại Việt Nam tài trợ
10.000.000 VND

Điểm trường Chăm Pu, Bản Chăm Pu

Số tiền:  240,000,000 VNĐ

Tổng Diện Tích Đất Sử Dụng : ~60m2

Số Học Sinh Dự Kiến : 25 – 30 Học Sinh