Tổng kinh phí: 230.000.000VNĐ trong đó:

  • Quyên góp từ chiến dịch gây quỹ Lì xì Tết của Sức mạnh 2000:  200.000.000 VND
  • Anh Lê Khánh Bảo Lâm tài trợ 30.000.000 VND

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Điểm trường bản Nậm Tiến 1

Điểm trường bản Nậm Tiến 1 thuộc trường PTDTBT TH xã Pa Tần, học sinh 100% là dân tộc Mông,
Mô tả chi tiết về điều kiện học tập: Do học sinh là dân tộc ít người, bản nằm xa trung tâm nên khó khăn về đường xá đi lại cho các thầy cô và học sinh. Đặc biệt là cơ sở vật chất phục vụ cho thầy và trò còn thiếu thốn, phải học bằng các phòng học tạm, xuống cấp.
Đề xuất của nhà trường:
Xin 02 phòng học + 01 phòng công vụ, nhà vệ sinh, nhà bếp, cổng, tường rào…
B. ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ TRƯỜNG
1.Đại diện địa phương
Họ và tên: Phìn Văn Vấn Chức vụ: Chủ tịch xã SĐT:
2.Đại diện nhà trường
Họ và tên: Đặng Ngọc Hùng Chức vụ: Hiệu trưởng SĐT: 0388 291 056
C. CHI TIẾT PHẦN GIAO THÔNG
Khoảng cách từ trung tâm huyện tới điểm trường: 72 km
Khoảng cách từ trung tâm xã tới điểm trường: 12 km
Khoảng cách từ trường chính tới điểm trường: 12 km
D. THÔNG TIN KHÁC
Dân tộc: 100% dân tộc Mông. Tôn giáo: Không
Hiện trạng: Nhà lớp học là nhà gỗ đã xuống cấp.

Đây là cách chúng tôi xây!

Điểm trường bản Nậm Tiến 1

Số tiền: 230,000,000 VNĐ

Tổng Diện Tích Đất Sử Dụng : ~60m2

Quy mô xây dựng: 02 phòng học + 01 phòng công vụ